Volunteers

 Lex Infinitum Team-Volunteers 2018

 

PresidentJohn
Vice-President Xreya Arur
 
Socials + Hospitality
Sailee
Tabitha Souto
Uthara babu
‎Rashmi Vegas
‎Reez Cabral
‎Ruchika Birje
‎Tejas Kamat
 
Production
Bernard
Rajiv
Amrit
Varun
Nathan
Tyson
Shivam
 
Transportation
Adrian
Haston lourenco
Shane coutinho
 
Experts
Shannon
Sanjana Kakodkar
Shane Coutinho
 
Competition
Shubham
Elton
Vaibhavi
Riza
Akshata Bharne
Avni chodankar
Pallavi Desai
Gayatri
Malvik
Shamita
Gabe mendes
Ujwala Narvekar
Rhea Almeida
Shalaka
Reda Kerkar
Rashmita Mascarenhas
 
Problems
Jatan
Meryl
 
Photography
Sydney
Slaney
Agnelo
Shruti
Gaurang
 
Delegate sessions+Registration
Raj
Vibhuti
Vishesh
Harsh
Sandhya
Manisha
 
Marketing
Reuben
Darlene
 
Finance
Kevin
Bhuvi
Nilesh
Rajlakshmi
Rishwa
Shivani
 
IT
Nikhil
 
Team Ushers
Jayant
Erushka
Vailankanni Dias
Shivani Nazaré
Joslyn Dsouza
Ekta Jha
Sanaya Monteiro
Komal Mathur
Rizzio Noronha
Simran Khandilkar
 
Scoring
Karishma
Nandagopal